Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.16.32-33

Verš

brahmādayo bahu-tithaṁ yad-apāṅga-mokṣa-
kāmās tapaḥ samacaran bhagavat-prapannāḥ
sā śrīḥ sva-vāsam aravinda-vanaṁ vihāya
yat-pāda-saubhagam alaṁ bhajate ’nuraktā
tasyāham abja-kuliśāṅkuśa-ketu-ketaiḥ
śrīmat-padair bhagavataḥ samalaṅkṛtāṅgī
trīn atyaroca upalabhya tato vibhūtiṁ
lokān sa māṁ vyasṛjad utsmayatīṁ tad-ante

Synonyma

brahma-ādayaḥ — polobozi jako je Brahmā; bahu-titham — po mnoho dní; yat — Lakṣmī, bohyně štěstí; apāṅga-mokṣa — milostivý pohled; kāmāḥ — toužící po; tapaḥ — pokání; samacaran — vykonávající; bhagavat — Osobnosti Božství; prapannāḥ — odevzdaní; — ona (bohyně štěstí); śrīḥ — Lakṣmījī; sva-vāsam — své vlastní sídlo; aravinda-vanam — les lotosových květů; vihāya — opustila; yat — Jehož; pāda — nohy; saubhagam — plně blažené; alam — bez váhání; bhajate — uctívá; anuraktā — připoutaná; tasya — Jeho; aham — já; abja — lotosový květ; kuliśa — blesk; aṅkuśa — tyč na pohánění slonů; ketu — prapor; ketaiḥ — otisky; śrīmat — vlastník všeho bohatství; padaiḥ — chodidly nohou; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; samalaṅkṛta-aṅgī — ten, Jehož tělo je ozdobené takovým způsobem; trīn — tři; ati — překonávající; aroce — nádherně ozdobená; upalabhya — získala; tataḥ — poté; vibhūtim — zvláštní schopnosti; lokān — planetární systémy; saḥ — On; mām — mne; vyasṛjat — zřekl se; utsmayatīm — když jsem byla pyšná; tat-ante — nakonec.

Překlad

Lakṣmījī, bohyně štěstí, po jejímž milostivém pohledu prahli polobozi jako Brahmā a pro niž se v mnoha dnech odevzdali Osobnosti Božství, se zřekla svého sídla v lese z lotosových květů a zaměstnala se ve službě lotosovým nohám Pána. Byla jsem obdařena zvláštní mocí překonat štěstí všech tří planetárních systémů, když mne zdobily otisky praporu, blesku, tyče na pohánění slonů a lotosového květu, což jsou znaky lotosových nohou Pána. Když jsem se však nakonec cítila velice šťastná, Pán mě opustil.

Význam

Krása a bohatství světa může vzrůstat milostí Pána a ne nějakými lidskými plány. Když byl Pán Śrī Kṛṣṇa přítomný na této Zemi, zvláštní znaky na Jeho lotosových nohách se otiskovaly do prachu a výsledkem této mimořádné milosti bylo, že celá Zem dosáhla nejvyšší možné dokonalosti. To znamená, že řeky, moře, lesy, hory a doly, které dodávají vše, co lidé a zvířata potřebují, plnily dokonale své příslušné povinnosti. Bohatství světa proto předčilo veškeré bohatství ostatních planet ve třech planetárních systémech vesmíru. Měli bychom proto prosit, aby na Zemi byla vždy přítomná milost Pána, abychom mohli být požehnáni Jeho bezpříčinnou milosrdností a být šťastní s hojností všech životních nezbytností. Je možné se ptát, jak můžeme Nejvyššího Pána přimět, aby zůstal na této Zemi, když už Jeho mise skončila a Pán se vrátil do Své říše. Ale my se Pána nemusíme snažit nijak zadržovat. Pán je všudypřítomný a pokud si to přejeme, může být neustále s námi. Můžeme být neustále v přítomnosti tohoto všudypřítomného Pána, jsme-li připoutáni k oddané službě Jemu formou naslouchání, opěvování, vzpomínání atd.

Na celém světě neexistuje nic, s čím by Pán nebyl spojený. Jedinou věcí, kterou se musíme naučit, je odkrýt zdroj spojení a být tak ve styku s Pánem prostřednictvím bez přestupků prováděné služby. Můžeme s Ním být spojeni prostřednictvím Jeho transcendentálního zvukového zastoupení. Svaté jméno Pána a Pán Samotný jsou totožní, a proto ten, kdo bez přestupků zpívá svaté jméno Pána, může ihned realizovat, že Pán je před ním přítomný. Dokonce i když posloucháme rádiové vysílání, můžeme částečně realizovat zvukovou relativitu a opakováním transcendentálního zvuku můžeme skutečně cítit přítomnost Pána. V tomto věku, kdy je vše znečištěné vlivem Kaliho, písma radí a Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu potvrzuje Svým kázáním, že zpíváním svatého jména Pána se můžeme ihned osvobodit od znečištění a postupně se povýšit na úroveň transcendence a jít zpátky k Bohu. Ten, kdo bez přestupků zpívá svaté jméno Pána, je stejně příznivý jako Pán Samotný a celosvětové hnutí čistých oddaných Pána může ihned změnit dnešní problematický svět. Pouze propagací zpívání svatého jména Pána se můžeme ochránit před všemi účinky věku Kali.