Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.16.31

Verš

ātmānaṁ cānuśocāmi
bhavantaṁ cāmarottamam
devān pitṝn ṛṣīn sādhūn
sarvān varṇāṁs tathāśramān

Synonyma

ātmānam — nad sebou; ca — také; anuśocāmi — naříkám; bhavantam — nad tebou; ca — také; amara-uttamam — ó nejlepší mezi polobohy; devān — nad polobohy; pitṝn — nad obyvateli planety Pitṛloky; ṛṣīn — nad mudrci; sādhūn — nad oddanými; sarvān — nade všemi; varṇān — skupiny; tathā — a také; āśramān — třídy lidské společnosti.

Překlad

Myslím na sebe a také na tebe, ó nejlepší z polobohů, a stejně tak na všechny polobohy, mudrce, obyvatele Pitṛloky, na oddané Pána a na všechny následovníky systému vareṇ a āśramů v lidské společnosti.

Význam

K uskutečnění dokonalosti lidského života je potřebná spolupráce mezi lidmi a polobohy, mudrci, obyvateli Pitṛloky, oddanými Pána a vědeckým systémem životních tříd, vareṇ a āśramů. Rozdíl mezi lidským a zvířecím životem tedy začíná s vědeckým systémem vareṇ a āśramů, který je vedený zkušenými mudrci ke spolupráci s polobohy a který postupně směřuje k vrcholu — k obnovení našeho věčného vztahu s Nejvyšší Absolutní Pravdou, Osobností Božství Pánem Śrī Kṛṣṇou. Bohem vytvořená varṇāśrama-dharma je určená výhradně pro pozvednutí zvířecího vědomí k lidskému vědomí a lidského vědomí k božskému vědomí, a když je narušena rozvojem pošetilosti, celý systém poklidného a pokrokového života ihned upadá. Ve věku Kali se jedovatý had nejprve snaží zasáhnout tuto Bohem vytvořenou varṇāśrama-dharmu, a tak je člověk s kvalifikací brāhmaṇy nazýván śūdrou a člověk se śūdrovskými vlastnostmi se vydává za brāhmaṇu pouze na základě takzvaného rodného práva. Narození v bráhmanské rodině člověka zdaleka neopravňuje k tomu, aby se stal brāhmaṇou, třebaže to lze považovat za splnění jedné z podmínek. Skutečnou kvalifikací brāhmaṇy je však to, že brāhmaṇa ovládá mysl a smysly a rozvíjí snášenlivost, jednoduchost, čistotu, poznání, pravdivost, oddanost a víru ve védskou moudrost. V současném věku se nezbytné kvalifikace neberou dostatečně v úvahu a falešné rodné právo nyní podporuje i vytříbený populární básník, autor Rāma-carita-mānasy.

To vše je následkem vlivu věku Kali. Matka Země v podobě krávy proto naříká nad touto žalostnou situací.