Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.10.27

Verš

samudra ūrmibhir bhīmaḥ
plāvayan sarvato bhuvam
āsasāda mahā-hrādaḥ
kalpānta iva bhīṣaṇaḥ

Synonyma

samudraḥ — moře; ūrmibhiḥ — s vlnami; bhīmaḥ — rozbouřené; plāvayan — zaplavující; sarvataḥ — ve všech směrech; bhuvam — zemi; āsasāda — blížilo se; mahā-hrādaḥ — s ohlušujícími zvuky; kalpa-ante — (zničení) na konci kalpy; iva — jako; bhīṣaṇaḥ — strašlivé.

Překlad

Poté se před ním objevilo rozbouřené moře se zpěněnými vlnami, vydávající ohlušující dunivé zvuky, jako kdyby nastal čas zničení celého světa.