Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.36

Verš

paramāṇu-parama-mahatos
tvam ādy-antāntara-vartī traya-vidhuraḥ
ādāv ante ’pi ca sattvānāṁ
yad dhruvaṁ tad evāntarāle ’pi

Synonyma

parama-aṇu — atomické částečky; parama-mahatoḥ — a největšího (výsledku kombinace atomů); tvam — Ty; ādi-anta — na počátku i na konci; antara — a mezi tím; vartī — existující; traya-vidhuraḥ — ačkoliv bez počátku, konce či středu; ādau — na počátku; ante — na konci; api — také; ca — a; sattvānām — všech druhů existence; yat — co; dhruvam — trvalé; tat — to; eva — jistě; antarāle — uprostřed; api — také.

Překlad

Existuješ na počátku, uprostřed a na konci všeho, od nejmenší částečky vesmírného projevu — atomu — po gigantické vesmíry a celkovou hmotnou energii. Ty jsi však věčný; nemáš počátek, konec ani střed. Ve všech těchto třech fázích lze vnímat Tvoji existenci, a proto jsi trvalý. Když vesmírný projev neexistuje, Ty existuješ jako původní energie.

Význam

Brahma-saṁhitā (5.33) uvádí:

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam
ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca
vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Nejvyšší Osobnost Božství, Govindu (Kṛṣṇu), který je původní osobou — je absolutní, nikdy nepoklesne, nemá počátek, je stále původní i přesto, že se expanduje do neomezených podob, je nejstarší a vždy vypadá jako mladík. Tyto věčné, blažené, vševědoucí podoby Pána nechápou ani ti největší znalci Ved; jsou však vždy projeveny čistým oddaným.” Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nemá žádnou příčinu, neboť je příčinou všeho. Je mimo působení příčiny a následku. Existuje věčně. V jiném verši Brahma-saṁhity stojí: aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham — Pán existuje uvnitř gigantického vesmíru a uvnitř atomu. To, že sestupuje do vesmíru a atomu, naznačuje, že bez Jeho přítomnosti nemůže nic skutečně existovat. Vědci říkají, že voda je kombinací vodíku a kyslíku, ale když vidí rozlehlý oceán, nechápou, odkud může takové množství vodíku a kyslíku pocházet. Myslí si, že se vše vyvinulo z chemikálií, ale odkud pocházejí tyto chemikálie? To nevědí. Nejvyšší Osobnost Božství jakožto příčina všech příčin může vytvořit nesmírné množství chemikálií, a tak umožnit chemický vývoj. Máme zkušenost, že chemikálie pocházejí z živých bytostí. Například citroník vytváří mnoho tun kyseliny citrónové. Kyselina není příčinou existence stromu, ale naopak — strom je příčinou existence kyseliny. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je příčinou všeho. On je příčinou existence stromu vytvářejícího kyselinu citrónovou (bījaṁ māṁ sarva-bhūtānām). Oddaní vidí, že původní energie, které umožňují vznik vesmírného projevu, nespočívají v chemikáliích, ale v Osobnosti Božství, neboť příčinou existence všech chemikálií je Nejvyšší Pán.

Vše je zapříčiněné či projevené energií Nejvyššího Pána, a když je vše zničeno, původní energie vstupuje do Jeho těla. Tento verš proto říká: ādāv ante 'pi ca sattvānāṁ yad dhruvaṁ tad evāntarāle 'pi. Slovo dhruvam znamená “trvalé”. Trvalou realitou je Kṛṣṇa, nikoliv tento vesmírný projev. Bhagavad-gītā uvádí: aham ādir hi devānām a mattaḥ sarvaṁ pravartate — Kṛṣṇa je původní příčinou všeho. Arjuna poznal v Pánu Śrī Kṛṣṇovi původní osobu (puruṣaṁ śāśvataṁ divyam ādi-devam ajaṁ vibhum) a jako původní osobu Ho popisuje také Brahma-saṁhitā (govindam ādi-puruṣam). Kṛṣṇa je příčinou všech příčin, ať už na počátku, na konci či uprostřed.