Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.25.8

Verš

tasya tvaṁ tamaso ’ndhasya
duṣpārasyādya pāragam
sac-cakṣur janmanām ante
labdhaṁ me tvad-anugrahāt

Synonyma

tasya — tato; tvam — Ty; tamasaḥ — nevědomost; andhasya — temnota; duṣpārasya — obtížné překonat; adya — nyní; pāra-gam — překonání; sat — transcendentální; cakṣuḥ — oko; janmanām — mnoha zrození; ante — na konci; labdham — získané; me — mé; tvat-anugrahāt — Tvou milostí.

Překlad

Ty jediný mě můžeš vysvobodit z těchto temných končin nevědomosti, můj Pane, protože jsi mé transcendentální oko, které jsem po mnoha a mnoha zrozeních získala pouze Tvou milostí.

Význam

Tento verš je velice poučný, neboť vyjadřuje vztah mezi duchovním mistrem a žákem. Žák neboli podmíněná duše se ocitl v nejtemnějších končinách nevědomosti, a je proto zapletený do hmotné existence, jež se zakládá na smyslovém požitku. Vyprostit se z tohoto zapletení a získat svobodu je velice obtížné, ale člověk, kterému se dostalo společnosti duchovního mistra, jako je Kapila Muni nebo Jeho zástupce, může být jeho milostí osvobozen z bahna nevědomosti. Duchovní mistr je proto uctíván jako ten, kdo osvobozuje svého žáka z temnoty nevědomosti světlem pochodně poznání. Slovo pāragam je velice důležité. Pāragam označuje toho, kdo dokáže převést žáka na druhou stranu. Tato strana je podmíněný život a druhá strana je život na svobodě. Duchovní mistr převádí žáka na druhou stranu tím, že mu otevře oči poznáním. Trpíme pouze kvůli nevědomosti. Pokyny duchovního mistra odstraňují temnotu nevědomosti a umožňují žákovi přejít na stranu svobody. V Bhagavad-gītě je řečeno, že po mnoha a mnoha zrozeních se živá bytost odevzdá Nejvyšší Osobnosti Božství. Podobně když člověk po mnoha a mnoha zrozeních najde pravého duchovního mistra, pravého zástupce Kṛṣṇy, a odevzdá se mu, může být převeden na stranu světla.