Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.25.9

Verš

ya ādyo bhagavān puṁsām
īśvaro vai bhavān kila
lokasya tamasāndhasya
cakṣuḥ sūrya ivoditaḥ

Synonyma

yaḥ — ten, který; ādyaḥ — původ; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; puṁsām — všech živých bytostí; īśvaraḥ — Pán; vai — ve skutečnosti; bhavān — Ty; kila — vskutku; lokasya — vesmíru; tamasā — temnotou nevědomosti; andhasya — oslepeného; cakṣuḥ — oko; sūryaḥ — slunce; iva — jako; uditaḥ — jež vyšlo.

Překlad

Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, původ a Nejvyšší Pán všech živých bytostí. Vyšel jsi, abys šířil paprsky slunce, a rozptýlil tak temnotu nevědomosti ve vesmíru.

Význam

Kapila Muni je uznávanou inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy. Slovo ādyaḥ zde znamená “původ všech živých bytostí” a puṁsām īśvaraḥ znamená “Pán (īśvara) živých bytostí” (īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ). Kapila Muni je přímou expanzí Kṛṣṇy, který je sluncem duchovního poznání. Stejně jako slunce rozptyluje temnotu vesmíru, podobně sestupující světlo Nejvyšší Osobnosti Božství ihned rozptyluje temnotu māyi. Máme oči, ale bez slunečního světla nemají naše oči žádnou cenu. Stejně tak bez světla Nejvyššího Pána, bez božské milosti duchovního mistra, nikdo nemůže vidět věci tak, jak jsou.