Skip to main content

Synonyma

bhūḥ-lokasya
planet na úrovni Země — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.26
jīva-lokasya
podmíněných živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.24
planet obývaných živými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.9
pro lidi všeobecně — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.3
tohoto hmotného světa — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.4, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.31
lokasya
lidí — Bg. 5.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.19
celého světa — Bg. 11.43, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.35
všech lidí — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.40, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.8
všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.29
obyčejných lidí — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.4
světa — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.34
pro svět — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.3
pro lidi — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.35
vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.9
živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.1
obyčejného člověka — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.15
obyvatelstva — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.39-40
ostatním lidem. — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.3
všichni polobozi a lidé — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.5
z lidí okolo — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.36
zvláště této martya-loky, planety Země — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.21
svĕta — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.23
lidí světa — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.181
nara-lokasya
lidské zrození — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.34
sarva-lokasya
všech planet a jejich obyvatel — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.52
každého — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.34-35
všech přítomných — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.44
nṛ-lokasya
v tomto hmotném světě živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.31
lidstva — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.23-26
sādhu-lokasya
světců — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.44
tri-lokasya
tří světů — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.14