Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.6

Verš

brahma-hatyām añjalinā
jagrāha yad apīśvaraḥ
saṁvatsarānte tad aghaṁ
bhūtānāṁ sa viśuddhaye
bhūmy-ambu-druma-yoṣidbhyaś
caturdhā vyabhajad dhariḥ

Synonyma

brahma-hatyām — hříšná reakce za zabití brāhmaṇy; añjalinā — se sepjatýma rukama; jagrāha — přijal zodpovědnost za; yat api — ačkoliv; īśvaraḥ — velice mocný; saṁvatsara-ante — po roce; tat agham — tu hříšnou reakci; bhūtānām — hmotných prvků; saḥ — on; viśuddhaye — pro očištění; bhūmi — zemi; ambu — vodě; druma — stromům; yoṣidbhyaḥ — a ženám; caturdhā — na čtyři části; vyabhajat — rozdělil; hariḥ — král Indra.

Překlad

I když byl Indra tak mocný, že mohl hříšné reakce za zabití brāhmaṇy neutralizovat, kajícně se sepjatýma rukama břemeno těchto reakcí přijal. Jeden rok trpěl a poté, aby se očistil, rozdělil reakce za toto hříšné zabití mezi zemi, vodu, stromy a ženy.