Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.20.49

Verš

sa ātmānaṁ manyamānaḥ
kṛta-kṛtyam ivātmabhūḥ
tadā manūn sasarjānte
manasā loka-bhāvanān

Synonyma

saḥ — Pán Brahmā; ātmānam — sebe; manyamānaḥ — považoval; kṛta-kṛtyam — dosáhl cíle svého života; iva — jako kdyby; ātmabhūḥ — narozený z Nejvyššího; tadā — tehdy; manūn — Manuy; sasarja — stvořil; ante — nakonec; manasā — ze své mysli; loka — světa; bhāvanān — zvyšující blahobyt.

Překlad

Jednoho dne cítil samozrozený Brahmā, první živý tvor, jako by dosáhl cíle svého života. Tehdy ze své mysli vytvořil Manuy, kteří svými činnostmi zvyšují blahobyt celého vesmíru.