Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.24.79

Verš

gītaṁ mayedaṁ naradeva-nandanāḥ
parasya puṁsaḥ paramātmanaḥ stavam
japanta ekāgra-dhiyas tapo mahat
caradhvam ante tata āpsyathepsitam

Synonyma

gītam — zpívaná; mayā — mnou; idam — ta; naradeva-nandanāḥ — ó synové krále; parasya — Nejvyššího; puṁsaḥ — Osobnost Božství; parama-ātmanaḥ — Nadduše každého; stavam — modlitba; japantaḥ — pronášení; eka-agra — dokonalá pozornost; dhiyaḥ — inteligence; tapaḥ — askeze; mahat — velká; caradhvam — praktikujte; ante — nakonec; tataḥ — poté; āpsyatha — dosáhnete; īpsitam — vytouženého výsledku.

Překlad

Moji milí královští synové, modlitba, kterou jsem vám přednesl, je určena k potěšení Nejvyšší Osobnosti Božství, Nadduše, a já vám ji doporučuji zpívat. Je stejně účinná jako velká askeze. Až dosáhnete zralosti, váš život se úspěšně naplní a nepochybně získáte vše, co si budete přát.

Význam

Budeme-li vytrvale vykonávat oddanou službu, všechny naše touhy se jistě časem splní.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvacáté čtvrté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Píseň Pána Śivy”.