Skip to main content

Synonyma

mahat-adbhutam
velký a vynikající — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.3
mahat-tama-agraṇyaḥ
nejlepší ze svatých osob (Yudhiṣṭhira) — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.1
mahat-anubhava
jak to vidí velké duše — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.54
mahat-anugraham
milost Pána — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.15
mahat-anugrahaḥ
soucit Nejvyššího — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.42
mahat-aparādhera
velkého přestupku u nohou vznešeného oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.145
mahat api
i když veliké a odporné — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.13-14
mahat-atikramaḥ
jenž se dopouští hříchů vůči velkým osobám. — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.46
mahat-aṁśa-yuktaḥ
doprovázen mahat-tattvou, Svojí úplnou částí — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.15
mahat-caraṇaḥ
lotosových nohou velkých oddaných. — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.14
mahat-guṇaḥ
dobré vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.1
mahat-guṇāḥ
dobré vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.12
vznešené transcendentální vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.34
vznešené vlastnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.76
mahat-tattva haite
z celkové hmotné energie — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.276
mahat-kathaḥ
slavný v dějinách, společně s dalšími vznešenými osobnostmi. — Śrīmad-bhāgavatam 9.7.21
mahat-kṛpā
milosti velkých oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.51
mahat-kṛtena
tím činem, který je považován za nejmocnější či který konají mahājanovéŚrīmad-bhāgavatam 10.2.30
mahat
velké — Bg. 1.44, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.13, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.2.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.38, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.51, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.27-28
ohromnou — Bg. 11.23
celková hmotná existence — Bg. 14.3
naprosto dokonalé. — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.40
veliký — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.25, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.44
silně — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.31
slavný — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.49, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.10
úžasnou. — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.5
velký — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.45, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.38, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.26-28, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.24
veliké — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.41, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.21
svrchovaný — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.27
velká — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.79, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.1-2
velkou. — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.7
do gigantického těla. — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.19
hustá — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.21
velkého. — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.7-8
mohutný — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.28
velký. — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.48
vznešené — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.26-28
velkých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.12
velká duše — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.20
velkých světců — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.39-40