Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.28

Verš

tataḥ sa sapta-rātrānte
vidyayā dhāryamāṇayā
vidyādharādhipatyaṁ ca
lebhe ’pratihataṁ nṛpa

Synonyma

tataḥ — z tohoto; saḥ — on; sapta-rātra-ante — na konci sedmi nocí; vidyayā — modlitbami; dhāryamāṇayā — pečlivě pronášenými; vidyādhara-adhipatyam — vlády nad Vidyādhary (jako průběžný výsledek); ca — také; lebhe — dosáhl; apratihatam — neodchýlil se od pokynů duchovního mistra; nṛpa — ó králi Parīkṣite.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, za pouhý týden opakovaného pronášení mantry obdržené od duchovního mistra získal Citraketu jako meziprodukt svého duchovního rozvoje poznání vládu nad planetou Vidyādharů.

Význam

Pokud oddaný po zasvěcení striktně následuje pokyny duchovního mistra, coby vedlejší produkt přirozeně vlastní hmotné bohatství v podobě postavení vidyādhara-adhipatyam a podobných výsad. Oddaný nemusí pro dosažení úspěšného výsledku praktikovat yogu, karmu či jñānu. Samotná oddaná služba stačí na to, aby ho obdařila veškerou hmotnou mocí. Čistý oddaný však není k hmotné moci nikdy připoutaný, přestože ji velice snadno získá, aniž by sám vyvíjel nějakou snahu. Citraketu získal tento vedlejší prospěch ze své oddané služby, kterou vykonával přesně v souladu s Nāradovými pokyny.