Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.6.10

Verš

tvayy agra āsīt tvayi madhya āsīt
tvayy anta āsīd idam ātma-tantre
tvam ādir anto jagato ’sya madhyaṁ
ghaṭasya mṛtsneva paraḥ parasmāt

Synonyma

tvayi — Tobě, Nejvyšší Osobnosti Božství; agre — na začátku; āsīt — byl; tvayi — Tobě; madhye — uprostřed; āsīt — byl; tvayi — Tobě; ante — na konci; āsīt — byl; idam — celý tento vesmírný projev; ātma-tantre — zcela pod Tvou vládou; tvam — Ty, Pane; ādiḥ — počátek; antaḥ — konec; jagataḥ — vesmírného projevu; asya — tohoto; madhyam — střed; ghaṭasya — hliněné nádoby; mṛtsnā iva — jako země; paraḥ — transcendentální; parasmāt — jelikož jsi Nejvyšší.

Překlad

Můj milý Pane, který jsi vždy zcela nezávislý, celý tento vesmírný projev vzniká z Tebe, spočívá na Tobě a končí v Tobě. Jsi počátkem, trváním a koncem všeho, tak jako země, která tvoří hliněnou nádobu, na které tato nádoba stojí a do níž se nakonec po rozbití vrací.