Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.6.9

Verš

rūpaṁ tavaitat puruṣarṣabhejyaṁ
śreyo ’rthibhir vaidika-tāntrikeṇa
yogena dhātaḥ saha nas tri-lokān
paśyāmy amuṣminn u ha viśva-mūrtau

Synonyma

rūpam — podoba; tava — Tvoje; etat — tato; puruṣa-ṛṣabha — ó nejlepší ze všech osobností; ijyam — hodná uctívání; śreyaḥ — nejvyšší dobro; arthibhiḥ — těmi, kdo chtějí; vaidika — pod vedením védských pokynů; tāntrikeṇa — realizované následovníky Tanter, jako je Nārada-pañcarātra; yogena — prováděním mystické yogy; dhātaḥ — ó nejvyšší vládce; saha — s; naḥ — námi (polobohy); tri-lokān — ovládající tři světy; paśyāmi — přímo vidíme; amuṣmin — v Tobě; u — ó; ha — zcela projevené; viśva-mūrtau — v Tobě, který máš vesmírnou podobu.

Překlad

Ó nejlepší z osob, nejvyšší vládce, ti, kdo si skutečně přejí nejvyšší dobro, uctívají Tvoji podobu podle védských Tanter. Všechny tři světy vidíme v Tobě, můj Pane.

Význam

Védské mantry uvádějí: yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati. Když oddaný vidí Nejvyšší Osobnost Božství prostřednictvím své meditace nebo když vidí Pána osobně, tváří v tvář, poznává vše v tomto vesmíru. Nic pro něj nezůstane neznámé. Oddanému, který spatřil Nejvyšší Osobnost Božství, je plně zjeveno vše o hmotném světě. Bhagavad- gītā (4.34) proto radí:

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ

“Snaž se poznat pravdu tím, že se obrátíš na duchovního mistra. Pokorně se ho dotazuj a zároveň mu služ. Seberealizované duše ti mohou předat poznání, jelikož vidí pravdu.” Pán Brahmā je jednou z těchto seberealizovaných autorit (svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ kumāraḥ kapilo manuḥ). Člověk tedy musí být přijat do učednické posloupnosti Pána Brahmy, a pak může plně pochopit Nejvyšší Osobnost Božství. Slovo viśva-mūrtau zde vyjadřuje, že vše existuje v podobě Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, kdo je schopen uctívat Nejvyššího Pána, může vidět vše v Něm a Jeho ve všem.