Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.6.11

Verš

tvaṁ māyayātmāśrayayā svayedaṁ
nirmāya viśvaṁ tad-anupraviṣṭaḥ
paśyanti yuktā manasā manīṣiṇo
guṇa-vyavāye ’py aguṇaṁ vipaścitaḥ

Synonyma

tvam — Ty, Pane; māyayā — svou vnější energií; ātma-āśrayayā — která existuje pod Tvou ochranou; svayā — vycházející z Tebe; idam — tohoto; nirmāya — za účelem stvoření; viśvam — celého vesmíru; tat — do něj; anupraviṣṭaḥ — vstupuješ; paśyanti — vidí; yuktāḥ — ti, kdo jsou s Tebou ve styku; manasā — díky vyvinuté mysli; manīṣiṇaḥ — lidé s pokročilým vědomím; guṇa — hmotných kvalit; vyavāye — v přeměně; api — ačkoliv; aguṇam — přesto nedotčený hmotnými kvalitami; vipaścitaḥ — ti, kdo plně chápou pravdu śāster.

Překlad

Ó Nejvyšší, jsi plně nezávislý a nevyžaduješ pomoc druhých. Pomocí své vlastní energie vytváříš tento vesmírný projev a vstupuješ do něj. Ti, kteří dosáhli pokročilého vědomí Kṛṣṇy, kteří již mají úplné poznání autoritativních śāster a jsou praktikováním bhakti-yogy zbaveni všeho hmotného znečištění, mohou s jasnou myslí vidět, že i když existuješ v proměnách hmotných kvalit, Tvá existence je těmito kvalitami nedotčená.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (9.10):

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

“Tato hmotná příroda, která je jednou z Mých energií, jedná pod Mým vedením, ó synu Kuntī, a vydává všechny pohyblivé a nehybné bytosti. Podle jejích zákonů je tento projev znovu a znovu tvořen a ničen.” Hmotná energie tvoří, udržuje a ničí veškerý vesmírný projev podle pokynů Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který do tohoto vesmíru vstupuje jako Garbhodakaśāyī Viṣṇu, ale zároveň zůstává nedotčený hmotnými kvalitami. V Bhagavad-gītě Pán označuje tuto māyu — vnější energii, jež tvoří hmotný svět — slovy mama māyā, “Moje energie”, neboť jedná zcela pod Jeho kontrolou. Tyto skutečnosti mohou realizovat pouze ti, kdo jsou dobře obeznámeni s védským poznáním a pokročilí ve vědomí Kṛṣṇy.