Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.18.6

Verš

vedān yugānte tamasā tiraskṛtān
rasātalād yo nṛ-turaṅga-vigrahaḥ
pratyādade vai kavaye ’bhiyācate
tasmai namas te ’vitathehitāya iti

Synonyma

vedān — čtyři Vedy; yuga-ante — na konci věku; tamasā — démonem v podobě zosobněné nevědomosti; tiraskṛtān — ukradené; rasātalāt — z nejnižší planetární soustavy (Rasātala); yaḥ — kdo (Nejvyšší Pán, Osobnost Božství); nṛ-turaṅga-vigrahaḥ — přijímající podobu napůl koně-napůl člověka; pratyādade — vrátil; vai — vskutku; kavaye — nejvyššímu básníkovi (Pánu Brahmovi); abhiyā-cate — když o ně žádal; tasmai — Jemu (v podobě Hayagrīvy); namaḥ — uctivé poklony; te — Tobě; avitatha-īhitāya — Jehož odhodlání nikdy neselhává; iti — takto.

Překlad

Na konci věku přijala zosobněná nevědomost podobu démona, ukradla všechny Vedy a odnesla je na planetu Rasātalu. Nejvyšší Pán ve Své podobě Hayagrīvy ovšem získal Vedy zpět a vrátil je Pánu Brahmovi, který o ně žádal. Uctivě se klaním Nejvyššímu Pánovi, Jehož odhodlání nikdy neselhává.

Význam

I když je védské poznání věčné, v tomto hmotném světě je někdy projevené a někdy ne. Když jsou lidé tohoto světa příliš pohrouženi v nevědomosti, védské poznání zmizí. Pán Hayagrīva nebo Pán Matsya ho ovšem vždy chrání a časem je opět prostřednictvím Pána Brahmy rozšířeno. Brahmā je důvěryhodným zástupcem Nejvyššího Pána. Když tedy znovu požádal o pokladnici védského poznání, Pán mu jeho touhu splnil.