Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.6.29

Verš

kalpānta idam ādāya
śayāne ’mbhasy udanvataḥ
śiśayiṣor anuprāṇaṁ
viviśe ’ntar ahaṁ vibhoḥ

Synonyma

kalpa-ante — na konci Brahmova dne; idam — toto; ādāya — dohromady; śayāne — poté, co šel ulehnout; ambhasi — do vod příčin; udanvataḥ — zničení; śiśayṣoḥ — ležení Osobnosti Božství (Nārāyaṇa); anuprāṇam — dýchání; viviśe — vstoupil do; antaḥ — dovnitř; aham — já; vibhoḥ — Pána Brahmy.

Překlad

Na konci věku, když Pán Nārāyaṇa, Osobnost Božství, ulehl do vod zničení, začal do Něho vstupovat Brahmā spolu se všemi tvořivými prvky. I já jsem vstoupil skrze Jeho dýchání.

Význam

Nārada je známý jako syn Brahmy, stejně jako Pán Kṛṣṇa je známý jako syn Vasudeva. Bůh i Jeho osvobození oddaní jako Nārada se v hmotném světě zjevují stejným způsobem. Jak říká Bhagavad-gītā, zrození a činnosti Pána jsou transcendentální. A podle autorizovaných zdrojů je i zrození Nārady jako syna Brahmy transcendentální zábavou. Jeho zjevení a odchod jsou prakticky na stejné úrovni, jako zjevení a odchod Pána. Pán a Jeho oddaní jsou v tomto smyslu jako duchovní bytosti současně totožní a odlišní. Patří do téže transcendentální kategorie.