Skip to main content

Synonyma

rajaḥ-vala-akṣaḥ
jehož oči jsou zalepené prachem, který nese hurikán (jenž je okouzlený svou manželkou během jejího menstruačního období). — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.4
oslepený silnými chtivými touhami — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.9
rajaḥ-bharaḥ
prach zvířený kravami — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.188
rajaḥ-bhuvaḥ
který jsem se narodil pod vlivem kvality vášnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.10
rajaḥ-sattva-tamaḥ-bhuvaḥ
vytvořené třemi kvalitami hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.5-7
rajaḥ-bhājaḥ
inkarnace kvality vášně (Brahmy) — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.18
rajaḥ tamaḥ ca
zastoupením kvalit vášně a nevědomosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.37
tamaḥ-rajaḥ-dharme
setrváváním na úrovni kvalit vášně a nevědomosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.57
rajaḥ-tamaḥ-sattva-vibhakta-karma-dṛk
podmíněná duše, která vidí pouze momentálně prospěšné plodonosné činnosti a jejich výsledky, jež se dělí do tří skupin podle kvality dobra, vášně a nevědomosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.1
go-rajaḥ
prachem zvířeným kravami — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.42
rajaḥ-guṇa
kvalita vášně — Bg. 3.37
rajaḥ-guṇaḥ
hmotná kvalita vášně — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.35
pod vlivem kvality vášně — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.8
rajaḥ-guṇe
kvalitou vášně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.302
sattvam rajaḥ tamaḥ iti
známé jako dobro, vášeň a nevĕdomost — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.13
rajaḥ-juṣaḥ
osoby toužící ochutnat prach — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.36
sattva-rajaḥ-tamaḥ-juṣaḥ
ovlivnění sattva-guṇou, rajo-guṇou nebo tamo-guṇouŚrīmad-bhāgavatam 8.16.14
rajaḥ-juṣe
jenž jsi ve spojení s kvalitou vášnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.17
rajaḥ-kuṇṭha
pokrytý prachem — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.29-31
rajaḥ-layāḥ
ti, kdo umírají pod vlivem kvality vášnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.22
mahat-pāda-rajaḥ
prachem z lotosových nohou mahātmyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.52
sattva-rajaḥ-tamaḥ-mayam
vytvořený ze tří kvalit hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.8
rajaḥ-sattva-tamaḥ-mayāḥ
stvořené prostřednictvím tří kvalit hmotné přírody (vášně, dobra a nevědomosti) — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.41
rajaḥ-sattva-tamaḥ-mayī
skládající se ze tří kvalit přírody (vášně, dobra a nevědomosti) — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.30-31
paraḥ-rajaḥ
nad kvalitou vášně (v čisté kvalitě dobra) — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.14
rajaḥ-plutaḥ
naplněn kvalitou vášně — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.30
rajaḥ-prabhavaḥ
narozený v těle plném vášně — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.26
rajaḥ-prac
rajaḥ-prach — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.34
rajaḥ-pradhānāt
kde převládá prvek rajas neboli vášeň — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.13
rajaḥ-prakṛtayaḥ
s povahou kvality vášně — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.45
rajaḥ-tamaḥ-prakṛtayaḥ
jež jsou spoutaní kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.3-6
rajaḥ-prakṛtim
osoba v kvalitĕ vášnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.11
pāda-rajaḥ
prachu z nohou — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.6
prach z lotosových nohou — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.12, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.18
prachem z lotosových nohou — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.85
prach z nohou — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.34
rajaḥ
kvalita vášně — Bg. 14.5, Bg. 14.7, Bg. 14.9, Bg. 14.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.27, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.28, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.28, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.22, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.7, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.270
kvalitu vášně — Bg. 14.10, Bg. 14.10, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.10
pod vlivem kvality vášně — Bg. 17.1
v kvalitě vášně — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.1