Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.20.13

Verš

rajaḥ-pradhānān mahatas
tri-liṅgo daiva-coditāt
jātaḥ sasarja bhūtādir
viyad-ādīni pañcaśaḥ

Synonyma

rajaḥ-pradhānāt — kde převládá prvek rajas neboli vášeň; mahataḥ — z mahat-tattvy; tri-liṅgaḥ — tří druhů; daiva-coditāt — na popud vyšší autority; jātaḥ — zrodilo se; sasarja — vyvinulo; bhūta-ādiḥ — falešné ego (původ hmotných prvků); viyat — éter; ādīni — počínaje s; pañcaśaḥ — ve skupinách po pěti.

Překlad

Osud jīvy si vynutil, aby z mahat-tattvy, ve které převládá prvek rajas, vzniklo falešné ego, které je tří druhů. Z ega se dále vyvinulo mnoho skupin o pěti prvcích.

Význam

Prvotní hmota neboli prakṛti, hmotná příroda, se skládá ze tří kvalit a vytváří čtyři skupiny po pěti prvcích. První skupinu tvoří základní prvky: země, voda, oheň, vzduch a éter. Druhá skupina se nazývá tan-mātra a zahrnuje pět subtilních prvků (předměty smyslového vnímání): zvuk, dotek, podobu, chuť a vůni. Třetí skupinou je pět smyslových orgánů pro získávání poznání: oči, uši, nos, jazyk a kůže. Čtvrtou skupinou je pět činných smyslů: řeč, ruce, nohy, konečník a genitálie. Někdy můžeme slyšet o pěti skupinách po pěti prvcích. Jednu skupinu tvoří předměty smyslového vnímání, druhou pět základních prvků, třetí pět smyslových orgánů pro získávání poznání, čtvrtou činné smysly a pátou skupinu tvoří pět božstev, která vládnou jednotlivým složkám.