Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.25.8

Verš

ya eṣa evam anuśruto dhyāyamāno mumukṣūṇām anādi-kāla-karma-vāsanā-grathitam avidyāmayaṁ hṛdaya-granthiṁ sattva-rajas-tamomayam antar-hṛdayaṁ gata āśu nirbhinatti tasyānubhāvān bhagavān svāyambhuvo nāradaḥ saha tumburuṇā sabhāyāṁ brahmaṇaḥ saṁślokayām āsa.

Synonyma

yaḥ — kdo; eṣaḥ — tento jeden; evam — takto; anuśrutaḥ — vyslechnutý od pravého duchovního mistra; dhyāyamānaḥ — o Němž meditují; mumukṣūṇām — těch, kdo touží po osvobození z podmíněného života; anādi — od nepaměti; kāla — čas; karma-vāsanā — touhou po plodonosných činnostech; grathitam — pevně utažený; avidyā-mayam — sestávající z iluzorní energie; hṛdaya-granthim — uzel v srdci; sattva-rajaḥ-tamaḥ-mayam — vytvořený ze tří kvalit hmotné přírody; antaḥ-hṛdayam — v hloubi srdce; gataḥ — umístěný; āśu — velmi brzy; nirbhinatti — přesekne; tasya — Saṅkarṣaṇa; anubhāvān — sláva; bhagavān — velmi mocný; svāyambhuvaḥ — syn Pána Brahmy; nāradaḥ — mudrc Nārada; saha — spolu s; tumburuṇā — strunný nástroj tumburu; sabhāyām — ve shromáždění; brahmaṇaḥ — Pána Brahmy; saṁślokayām āsa — popsaný ve verších.

Překlad

Pokud ti, kdo mají vážný zájem o osvobození z hmotného života, naslouchají od duchovního mistra v učednické posloupnosti o slávě Anantadeva a neustále o Saṅkarṣaṇovi meditují, Pán vstoupí do hloubi jejich srdcí. Odstraní veškeré znečištění, které pochází od kvalit hmotné přírody, a rozseká na kusy pevný uzel v srdci, jenž byl od nepaměti silně utahován touhou vládnout hmotné přírodě prostřednictvím plodonosných činností. Nārada Muni, syn Pána Brahmy, Anantadeva neustále oslavuje ve shromáždění svého otce. Zpívá tam vlastní verše, které jsou plné blaženosti, za doprovodu svého strunného nástroje (či nebeského pěvce) známého jako Tumburu.

Význam

Žádný z těchto popisů Pána Anantadeva není imaginární—všechny jsou transcendentálně blažené a plné skutečného poznání. Pokud je však člověk nevyslechne přímo od pravého duchovního mistra v učednické posloupnosti, nemůže je pochopit. Toto poznání předal Pán Brahmā Nāradovi a velký světec Nārada je spolu se svým společníkem Tumburu šíří po celém vesmíru. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je někdy označován jako Uttamaśloka, “ten, kdo je veleben krásnou poezií”. Nārada k oslavě Pána Ananty skládá různé básně, a proto je v tomto verši použito slovo saṁślokayām āsa (velebený vybranou poezií).

Vaiṣṇavové v Gauḍīya-sampradāyi patří k učednické posloupnosti, která pochází od Pána Brahmy. Pán Brahmā je duchovním mistrem Nārady a Nārada je duchovním mistrem Vyāsadeva, který sepsal Śrīmad-Bhāgavatam jako komentář Vedānta-sūtry. Všichni oddaní v Gauḍīya-sampradāyi proto přijímají činosti Pána Ananty, o nichž vypráví Śrīmad-Bhāgavatam, jako věrohodné, a tak jsou požehnáni návratem domů, zpátky k Bohu. Znečištění v srdci podmíněné duše je jako velká hromada odpadků vytvořená třemi kvalitami hmotné přírody, zvláště kvalitami rajas (vášní) a tamas (nevědomostí). Toto znečištění se projevuje v podobě chtivých tužeb a lačnosti po hmotném vlastnictví. Jak je zde potvrzeno — dokud člověk neobdrží transcendentální poznání v učednické posloupnosti, jeho očištění nepřipadá v úvahu.