Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.5.8

Verš

vātā na vānti na hi santi dasyavaḥ
prācīna-barhir jīvati hogra-daṇḍaḥ
gāvo na kālyanta idaṁ kuto rajo
loko ’dhunā kiṁ pralayāya kalpate

Synonyma

vātāḥ — větry; na vānti — nevanou; na — ne; hi — protože; santi — je možné; dasyavaḥ — nájezdníci; prācīna-barhiḥ — starý král Barhi; jīvati — žije; ha — stále; ugra-daṇḍaḥ — který by přísně potrestal; gāvaḥ — krávy; na kālyante — nikdo nežene; idam — tento; kutaḥ — odkud; rajaḥ — prach; lokaḥ — planeta; adhunā — nyní; kim — zdali; pralayāya — k zániku; kalpate — spěje.

Překlad

Dohadovali se nad příčinou bouře: Nevane vítr a není vidět ani ženoucí se stáda krav. Nemohli ji také způsobit nájezdníci, neboť stále panuje mocný král Barhi, který by je potrestal. Odkud se tedy vzala? Schyluje se snad k zániku planety?

Význam

Zvláště důležitá jsou zde slova prācīna-barhir jīvati. Králem oné části země byl Barhi, který byl sice starý, ale stále ještě žil a vládl velice mocně, takže nemohlo dojít k invazi zlodějů a nájezdníků. Nepřímo se zde říká, že zloději, nájezdníci, pobudové a nežádoucí obyvatelé mohou žít pouze ve státě či království, kde chybí silný vládce. Pokud jsou pod záminkou spravedlnosti ponecháni na svobodě, znepokojují celou zemi. Prachová bouře způsobená vojáky a společníky Pána Śivy připomínala situaci při zániku světa. Když je potřeba zničit hmotné stvoření, ujímá se toho Pán Śiva. Situace, kterou nyní způsobil, se tedy podobala této zkáze.