Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.5.9

Verš

prasūti-miśrāḥ striya udvigna-cittā
ūcur vipāko vṛjinasyaiva tasya
yat paśyantīnāṁ duhitṝṇāṁ prajeśaḥ
sutāṁ satīm avadadhyāv anāgām

Synonyma

prasūti-miśrāḥ — v čele s Prasūti; striyaḥ — ženy; udvigna-cittāḥ — velmi polekané; ūcuḥ — řekly; vipākaḥ — výsledné nebezpečí; vṛjinasya — hříšného jednání; eva — jistě; tasya — jeho (Dakṣova); yat — protože; paśyantīnām — přihlížejících; duhitṝṇām — jejích sester; prajeśaḥ — pán stvořených bytostí (Dakṣa); sutām — svoji dceru; satīm — Satī; avadadhyau — urazil; anāgām — zcela nevinnou.

Překlad

Dakṣova manželka Prasūti a ostatní ženy se polekaně shlukly a pravily: Toto nebezpečí vzniklo kvůli Dakṣovi, neboť to on způsobil smrt Satī. Byla zcela nevinná, a přesto se před zraky vlastních sester vzdala svého těla.

Význam

Prasūti, matka Satī, si jako soucitná žena okamžitě uvědomila, že nebezpečná situace vznikla kvůli bezbožným činům krutého Prajāpatiho Dakṣi. Jeho krutost byla tak velká, že nezachránil její nejmladší dceru před sebevraždou v přítomnosti jejích sester. Prasūti si dobře uvědomovala, jak bolestivá byla pro Satī jeho urážka. Dakṣa úmyslně přivítal všechny své přítomné dcery kromě Satī, protože ta byla manželkou Pána Śivy. Prasūti tedy usoudila, že hrozí velké nebezpečí a že Dakṣa musí být za svůj ohavný čin připraven na smrt.