Skip to main content

Sloka 9

Text 9

Verš

Texto

prasūti-miśrāḥ striya udvigna-cittā
ūcur vipāko vṛjinasyaiva tasya
yat paśyantīnāṁ duhitṝṇāṁ prajeśaḥ
sutāṁ satīm avadadhyāv anāgām
prasūti-miśrāḥ striya udvigna-cittā
ūcur vipāko vṛjinasyaiva tasya
yat paśyantīnāṁ duhitṝṇāṁ prajeśaḥ
sutāṁ satīm avadadhyāv anāgām

Synonyma

Palabra por palabra

prasūti-miśrāḥ — v čele s Prasūti; striyaḥ — ženy; udvigna-cittāḥ — velmi polekané; ūcuḥ — řekly; vipākaḥ — výsledné nebezpečí; vṛjinasya — hříšného jednání; eva — jistě; tasya — jeho (Dakṣova); yat — protože; paśyantīnām — přihlížejících; duhitṝṇām — jejích sester; prajeśaḥ — pán stvořených bytostí (Dakṣa); sutām — svoji dceru; satīm — Satī; avadadhyau — urazil; anāgām — zcela nevinnou.

prasūti-miśrāḥ — encabezadas por Prasūti; striyaḥ — las mujeres; udvigna-cittāḥ — presas de la angustia; ūcuḥ — dijeron; vipākaḥ — el peligro resultante; vṛjinasya — de la actividad pecaminosa; eva — en verdad; tasya — suya (de Dakṣa); yat — porque; paśyantīnām — que estaban mirando; duhitṝṇām — de sus hermanas; prajeśaḥ — el señor de los seres creados (Dakṣa); sutām — a su hija; satīm — Satī; avadadhyau — insultó; anāgām — completamente inocente.

Překlad

Traducción

Dakṣova manželka Prasūti a ostatní ženy se polekaně shlukly a pravily: Toto nebezpečí vzniklo kvůli Dakṣovi, neboť to on způsobil smrt Satī. Byla zcela nevinná, a přesto se před zraky vlastních sester vzdala svého těla.

Junto con las demás mujeres allí reunidas, Prasūti, la esposa de Dakṣa, presa de la angustia, dijo: Este peligro lo ha creado Dakṣa debido a la muerte de Satī, que, a pesar de que era completamente inocente, abandonó el cuerpo en presencia de sus hermanas.

Význam

Significado

Prasūti, matka Satī, si jako soucitná žena okamžitě uvědomila, že nebezpečná situace vznikla kvůli bezbožným činům krutého Prajāpatiho Dakṣi. Jeho krutost byla tak velká, že nezachránil její nejmladší dceru před sebevraždou v přítomnosti jejích sester. Prasūti si dobře uvědomovala, jak bolestivá byla pro Satī jeho urážka. Dakṣa úmyslně přivítal všechny své přítomné dcery kromě Satī, protože ta byla manželkou Pána Śivy. Prasūti tedy usoudila, že hrozí velké nebezpečí a že Dakṣa musí být za svůj ohavný čin připraven na smrt.

Prasūti, como mujer de buen corazón, enseguida pudo entender que el inminente peligro que se acercaba se debía a la actividad impía de Prajāpati Dakṣa, cuyo corazón era duro como la piedra. Era tan cruel que no impidió el suicidio de su hija menor, Satī, en presencia de sus hermanas. La madre de Satī pudo entender lo mucho que le había dolido a Satī el insulto de su padre. Satī acudió a la casa de su padre al igual que todas sus hermanas, y Dakṣa, a propósito, las recibió a todas menos a ella, porque resultaba ser la esposa del Señor Śiva. Pensando en eso, la esposa de Dakṣa se convenció de que corrían peligro, y entendió que Dakṣa debía prepararse a morir por la atrocidad que había cometido.