Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.5.10

Verš

yas tv anta-kāle vyupta-jaṭā-kalāpaḥ
sva-śūla-sūcy-arpita-dig-gajendraḥ
vitatya nṛtyaty uditāstra-dor-dhvajān
uccāṭṭa-hāsa-stanayitnu-bhinna-dik

Synonyma

yaḥ — kdo (Pán Śiva); tu — ale; anta-kāle — v čase zničení; vyupta — rozcuchané; jaṭā-kalāpaḥ — jeho vlasy; sva-śūla — svého trojzubce; sūci — hroty; arpita — probodl; dik-gajendraḥ — vládce různých směrů; vitatya — rozhazuje; nṛtyati — tančí; udita — zdvižené; astra — zbraně; doḥ — ruce; dhvajān — prapory; ucca — hlasitý; aṭṭa-hāsa — smích; stanayitnu — hřměním; bhinna — rozehnané; dik — do všech stran.

Překlad

V čase zkázy Pán Śiva probodává vládce různých stran svým trojzubcem. Má rozcuchané vlasy, zběsile tančí a s příšerným smíchem rozhazuje jejich ruce jako prapory, stejně jako hřmění rozhání mraky do širého světa.

Význam

Prasūti, jež dokázala ocenit sílu svého zetě, líčí události, které Pán Śiva způsobuje v čase zkázy. Její popis svědčí o tom, že Dakṣova síla se nedá s mocí Pána Śivy vůbec srovnávat. V čase zkázy Pán Śiva tančí s trojzubcem v ruce po tělech vládců různých planet. Jeho vlasy se rozletí do všech stran stejně jako mraky, které zaplaví různé planety nekonečnými přívaly deště. Poslední fází vesmírné zkázy je potopa způsobená tancem Pána Śivy, kdy jsou všechny planety zaplaveny vodou. Tomuto tanci se říká pralaya — tanec zkázy. Prasūti si uvědomovala, že blížící se nebezpečí zavinila Dakṣova nevšímavost nejen vůči vlastní dceři, ale i vůči slávě a cti Pána Śivy.