Skip to main content

Bg. 14.10

Verš

rajas tamaś cābhibhūya
sattvaṁ bhavati bhārata
rajaḥ sattvaṁ tamaś caiva
tamaḥ sattvaṁ rajas tathā

Synonyma

rajaḥ — kvalitu vášně; tamaḥ — kvalitu nevědomosti; ca — a; abhibhūya — překonávající; sattvam — kvalita dobra; bhavati — převládne; bhārata — ó synu Bharaty; rajaḥ — kvalita vášně; sattvam — kvalitu dobra; tamaḥ — kvalitu nevědomosti; ca — také; eva — tak; tamaḥ — kvalita nevědomosti; sattvam — kvalitu dobra; rajaḥ — kvalitu vášně; tathā — takto.

Překlad

Někdy převládne kvalita dobra, synu Bharaty, která překoná kvality vášně a nevědomosti. Jindy kvalita vášně překoná dobro a nevědomost a jindy nevědomost překoná dobro a vášeň. Tímto způsobem mezi nimi probíhá neustálé soupeření o převahu.

Význam

Když převládá kvalita vášně, kvality dobra a nevědomosti jsou překonány. Když převládá kvalita dobra, jsou překonány vášeň a nevědomost. A když převládá kvalita nevědomosti, jsou překonány dobro a vášeň. Toto soupeření probíhá neustále. Pokud má tedy někdo skutečně zájem pokročit na cestě vědomí Kṛṣṇy, musí se dostat nad tyto tři kvality. Převaha určité kvality se projevuje v tom, jak kdo jedná, co jí a podobně. To vše bude vysvětleno v dalších kapitolách. Každý, kdo chce, však může praxí rozvinout kvalitu dobra a tak přemoci kvality nevědomosti a vášně. Podobně může rozvinout kvalitu vášně a přemoci dobro a nevědomost nebo rozvinout kvalitu nevědomosti a přemoci dobro a vášeň. Působí zde sice tři kvality hmotné přírody, ale ten, kdo je odhodlaný, může být požehnán kvalitou dobra a jejím překonáním spočinout na úrovni čistého dobra. V tomto stavu vasudeva je možné pochopit vědu o Bohu. Podle činností živých bytostí lze poznat, která kvalita přírody je ovlivňuje.