Skip to main content

Bg. 14.9

Verš

sattvaṁ sukhe sañjayati
rajaḥ karmaṇi bhārata
jñānam āvṛtya tu tamaḥ
pramāde sañjayaty uta

Synonyma

sattvam — kvalita dobra; sukhe — ve štěstí; sañjayati — poutá; rajaḥ — kvalita vášně; karmaṇi — v jednání s touhou po jeho plodech; bhārata — ó synu Bharaty; jñānam — poznání; āvṛtya — zahalující; tu — ale; tamaḥ — kvalita nevědomosti; pramāde — v šílenství; sañjayati — poutá; uta — je řečeno.

Překlad

Ó synu Bharaty, kvalita dobra poutá živou bytost ke štěstí, vášeň ji poutá k jednání s vidinou jeho plodů a nevědomost, jež zahaluje poznání, ji poutá k šílenství.

Význam

Každého, kdo je na úrovni dobra, charakterizuje spokojenost plynoucí z jeho práce či intelektuální činnosti — například filozof, vědec či pedagog se zabývají určitou oblastí poznání a nacházejí v tom uspokojení. Člověk vedený kvalitou vášně (s příměsí dobra) se věnuje plodonosnému jednání — udržuje si co největší vlastnictví a přispívá na dobré věci. Někdy se snaží otevírat nemocnice, podporovat charitativní ústavy a podobně. To vše jsou známky kvality vášně. A kvalita nevědomosti zahaluje poznání. Cokoliv živá bytost dělá pod jejím vlivem, nepřináší nic dobrého jí ani komukoliv jinému.