Skip to main content

Synonyma

akuṇṭha-sattvam
poznání zbavující bázně — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.3
sattvam ca
existence v srdci — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.1-2
a kvality dobra — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.270
sa-giri-sarit-samudra-sattvam
s mnoha horami, stromy, oceány a živými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.12
sattvam rajaḥ tamaḥ iti
známé jako dobro, vášeň a nevĕdomost — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.13
mahā-sattvam
obrovské tělo — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.47
rajaḥ sattvam
kvality vášnĕ a dobra — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.15
sattvam
síla — Bg. 10.36
existence — Bg. 10.41, Bg. 13.27, Bg. 18.40, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.3, Śrīmad-bhāgavatam 1.10.23, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.66
kvalita dobra — Bg. 14.5, Bg. 14.6, Bg. 14.9, Bg. 14.10, Bg. 14.11, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.24, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.10, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.41, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.12, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.25, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.14-17, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.16, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.20-21
kvalitu dobra — Bg. 14.10, Bg. 14.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.10, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.35, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.46
pod vlivem kvality dobra — Bg. 17.1
dobro — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.40, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.31, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.5, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.26, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.45
bytí — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.25
každé živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.41
hmotné dobro — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.17
vědomí — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.23, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.41
Svoji vnitřní energii — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.27
bytost — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.21
existenci — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.8
usměrnění — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.39-40
srdce — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.1
bez jediné příměsi hmotných kvalit přírody — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.19
živou bytost — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.18
čisté, transcendentální dobro — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.37
trpělivost — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.18
śuddha-sattva, transcendentální — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.35
tvorové. — Śrīmad-bhāgavatam 10.21.10
střízlivosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.56-57
tvora — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.2
sílu — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.34
hmotná kvalita dobra — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.1
kvality dobra — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.2
kvalitĕ dobra — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.25
hmotné vĕdomí — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.24
v kvalitĕ dobra — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.13
živá bytost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.375
viśuddha-sattvam
neznečištěný kvalitami hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.40
projevující transcendentální dobro — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.4
yāvat sattvam
jak jen mohl — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.62