Skip to main content

Bg. 14.11

Verš

sarva-dvāreṣu dehe ’smin
prakāśa upajāyate
jñānaṁ yadā tadā vidyād
vivṛddhaṁ sattvam ity uta

Synonyma

sarva-dvāreṣu — ve všech branách; dehe asmin — v tomto těle; prakāśaḥ — vlastnost osvícení; upajāyate — vyvstává; jñānam — poznání; yadā — když; tadā — tehdy; vidyāt — věz; vivṛddham — zvýšená; sattvam — kvalita dobra; iti uta — tak je řečeno.

Překlad

Když jsou všechny brány těla osvíceny poznáním, jedná se o projev kvality dobra.

Význam

Tělo má devět bran: dvě oči, dvě uši, dvě nosní dírky, ústa, genitálie a konečník. Když je každá brána osvícena příznaky dobra, je zřejmé, že dotyčný vyvinul kvalitu dobra — tehdy může vidět, slyšet i vychutnávat vše správně a očišťuje se uvnitř i vně. V každé bráně se projevuje štěstí, což svědčí o stavu kvality dobra.