Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.35

Verš

ṛṣim ādyaṁ na badhnāti
pāpīyāṁs tvāṁ rajo-guṇaḥ
yan mano mayi nirbaddhaṁ
prajāḥ saṁsṛjato ’pi te

Synonyma

ṛṣim — velkého mudrce; ādyam — první svého druhu; na — nikdy; badhnāti — zasáhne; pāpīyān — hříšná; tvām — ty; rajaḥ-guṇaḥ — hmotná kvalita vášně; yat — protože; manaḥ — mysl; mayi — ve Mně; nirbaddham — soustředěná; prajāḥ — potomstvo; saṁsṛjataḥ — vytvářející; api — přestože; te — tvé.

Překlad

Jsi původní ṛṣi, a protože tvá mysl je vždy upnutá na Mě, hříšná kvalita vášně tě nikdy nezasáhne, i když budeš zaměstnán plozením různého potomstva.

Význam

Stejné ujištění dostal Brahmā ve druhém zpěvu, deváté kapitole, verši 36. Jelikož má Brahmā tuto Pánovu přízeň, všechny jeho plány jsou dokonalé. Jestliže někdy vidíme Brahmu zmateného, příkladně v desátém zpěvu při pohledu na působení vnitřní energie, je to pro jeho další pokrok v transcendentální službě. Podobně zmaten je i Arjuna. Všechna tato zmatenost pomáhá čistým oddaným lépe poznat Pána.