Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.36

Verš

jñāto ’haṁ bhavatā tv adya
durvijñeyo ’pi dehinām
yan māṁ tvaṁ manyase ’yuktaṁ
bhūtendriya-guṇātmabhiḥ

Synonyma

jñātaḥ — poznán; aham — Já; bhavatā — tebou; tu — ale; adya — dnes; duḥ — obtížné; vijñeyaḥ — znát; api — přestože; dehinām — pro podmíněnou duši; yat — neboť; mām — Mě; tvam — ty; manyase — chápeš; ayuktam — nestvořen z; bhūta — hmotné prvky; indriya — hmotné smysly; guṇa — hmotné kvality; ātmabhiḥ — a falešné ego, jako má podmíněná duše.

Překlad

Přestože pro podmíněnou duši není snadné Mě znát, ty jsi Mě dnes poznal, neboť víš, že Má osobnost se neskládá z ničeho hmotného, zvláště ne z pěti hrubohmotných a tří jemnohmotných prvků.

Význam

Poznání Nejvyšší Absolutní Pravdy se nezakládá na negaci hmotného projevu, ale na pochopení duchovní existence takové, jaká je. Myslet si, že když hmota existuje v podobách, tak duše musí být beztvará, je pouze negativní hmotné pojetí duchovní existence. Skutečné duchovní pojetí je, že duchovní podoba není hmotná. Brahmā tímto způsobem pojal věčnou podobu Osobnosti Božství a Pán jeho duchovní pojetí potvrdil. V Bhagavad-gītě Pán odsoudil hmotné chápání Kṛṣṇova těla, které pochází z toho, že zdánlivě vypadá jako člověk. Pán se může zjevit v kterékoliv ze Svých mnoha duchovních podob, ale nikdy není vytvořen z hmoty a Jeho tělo se nikdy neliší od Něho Samotného. Tímto způsobem je třeba chápat Pánovu duchovní podobu.