Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.10.30-31

Verš

tvam ekaḥ sarva-bhūtānāṁ
dehāsv-ātmendriyeśvaraḥ
tvam eva kālo bhagavān
viṣṇur avyaya īśvaraḥ
tvaṁ mahān prakṛtiḥ sūkṣmā
rajaḥ-sattva-tamomayī
tvam eva puruṣo ’dhyakṣaḥ
sarva-kṣetra-vikāra-vit

Synonyma

tvam — Ty, Pane; ekaḥ — jeden; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; deha — těla; asu — životní síly; ātma — duše; indriya — smyslů; īśvaraḥ — Nadduše, vládce; tvam — Ty, Pane; eva — jistě; kālaḥ — čas; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; viṣṇuḥ — všeprostupující; avyayaḥ — nezničitelný; īśvaraḥ — vládce; tvam — Ty, Pane; mahān — největší; prakṛtiḥ — vesmírný projev; sūkṣmā — subtilní; rajaḥ-sattva-tamaḥ-mayī — skládající se ze tří kvalit přírody (vášně, dobra a nevědomosti); tvam eva — Ty, Pane, jsi zajisté; puruṣaḥ — Nejvyšší Osoba; adhyakṣaḥ — vlastník; sarva-kṣetra — všech živých bytostí; vikāra-vit — znající neklidnou mysl.

Překlad

“Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, vládce všeho. Tělo, životní síla, ego a smysly každé živé bytosti jsi Ty sám. Jsi Nejvyšší Osoba, Viṣṇu, nezničitelný vládce. Jsi čas, bezprostřední příčina a hmotná příroda, skládající se ze tří kvalit; vášně, dobra a nevědomosti. Jsi původní příčinou tohoto hmotného projevu. Jsi Nadduše, a proto víš o všem, co se skrývá v hloubi srdce každé živé bytosti.”

Význam

Śrīpāda Madhvācārya cituje z Vāmana Purāṇy:

rūpyatvāt tu jagad rūpaṁ
viṣṇoḥ sākṣāt sukhātmakam
nitya-pūrṇaṁ samuddiṣṭaṁ
svarūpaṁ paramātmanaḥ