Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.270

Verš

pravartate yatra rajas tamas tayoḥ
sattvaṁ ca miśraṁ na ca kāla-vikramaḥ
na yatra māyā kim utāpare harer
anuvratā yatra surāsurārcitāḥ

Synonyma

pravartate — existuje; yatra — kde; rajaḥ — kvalita vášně; tamaḥ — kvalita nevědomosti; tayoḥ — obou; sattvam ca — a kvality dobra; miśram — směs; na — ne; ca — také; kāla-vikramaḥ — vliv času neboli zničení; na — ne; yatra — kde; māyā — vnější energie; kim — co; uta — říci; apare — o jiných; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; anuvratāḥ — přísní následovníci; yatra — kde; sura — polobohy; asura — a démony; arcitāḥ — uctívaní.

Překlad

„  ,V duchovním světě neexistuje kvalita vášně, kvalita nevědomosti ani jejich směs. Neexistuje tam ani znečištěná kvalita dobra, vliv času či māyā samotná. Pouze čistí oddaní, které uctívají jak polobozi tak démoni, sídlí v duchovním světě jako Pánovi společníci.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.10) vyslovil Śukadeva Gosvāmī. Odpovídal na otázku Parīkṣita Mahārāje, který se ptal, jak živá bytost poklesne do hmotného světa. Śukadeva Gosvāmī mu vysvětlil smetanu Śrīmad-Bhāgavatamu ve čtyřech verších přednesených Pánu Brahmovi po skončení jeho tvrdé askeze, kterou vykonával po tisíc nebeských let. Brahmovi byl tehdy zjeven duchovní svět a jeho transcendentální povaha.