Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.271

Verš

māyāra ye dui vṛtti — ‘māyā’ āra ‘pradhāna’
‘māyā’ nimitta-hetu, viśvera upādāna ‘pradhāna’

Synonyma

māyāra — hmotné přírody; ye — které; dui — dvě; vṛtti — funkce; māyā — zvaná māyā; āra — a; pradhāna — složky; māyā — slovo māyā; nimitta-hetu — výkonná příčina; viśvera — hmotného vesmíru; upādāna — prvky; pradhāna — nazývá se pradhāna.

Překlad

„Māyā má dvě funkce. Jedna se nazývá māyā a druhá pradhāna. Māyā je výkonnou příčinou a pradhāna označuje složky tvořící vesmírný projev.“

Význam

Další vysvětlení se nachází v 58. verši páté kapitole Ādi-līly.