Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.39

Verš

punaś ca yācamānāya
jāta-rūpam adāt prabhuḥ
tato ’nṛtaṁ madaṁ kāmaṁ
rajo vairaṁ ca pañcamam

Synonyma

punaḥ — opět; ca — také; yācamānāya — žebrákovi; jāta-rūpam — zlato; adāt — vydal; prabhuḥ — král; tataḥ — kde; anṛtam — faleš; madam — požívání omamných látek; kāmam — chtíč; rajaḥ — kvůli vášni; vairam — nepřátelství; ca — také; pañcamam — páté.

Překlad

Kali žádal o něco víc, a na jeho prosbu mu král dal svolení žít tam, kde je zlato, protože jakmile je někde zlato, je tam i faleš, požívání omamných látek, chtíč, závist a nepřátelství.

Význam

I když Kali dostal od Mahārāje Parīkṣita povolení žít na čtyřech místech, bylo pro něho velice obtížné nějaké takové místo najít, protože za vlády Mahārāje Parīkṣita žádná taková místa neexistovala. Kali proto požádal krále, aby mu povolil něco praktického, co by mohl využít pro své temné záměry. Mahārāja Parīkṣit mu tedy povolil žít na místech, kde je zlato, protože jakmile je někde zlato, jsou tam i všechny čtyři výše uvedené věci a navíc je tam vedle nich ještě nepřátelství. Osobnost Kaliho tak dostala cejch zlata. Podle Śrīmad-Bhāgavatamu zlato podporuje podvádění, požívání omamných látek, prostituci, závist a nepřátelství. I měna a oběživo podložené zlatem jsou špatné. Peníze podložené zlatem se zakládají na podvodu, protože nikdy neodpovídají skutečným zásobám zlata. Podvádění je základním principem, protože se do oběhu dávají bankovky, které nejsou kryté odpovídajícím množstvím zlata. Tato umělá inflace měny, kterou vytvářejí státní autority, podporuje prostituci státního hospodářství. Ceny zboží se kvůli špatné měně neboli nepodloženým penězům nepřirozeně zvyšují. Špatné peníze vytlačují dobré peníze. Namísto papírových bankovek se má jako měny používat skutečných zlatých mincí, a to zastaví prostituci zlata. Ženy mohou nosit zlaté ozdoby, ale omezené má být jejich množství a nikoliv kvalita. To omezí chtíč, závist a nepřátelství. Jakmile budou v oběhu skutečné zlaté peníze v podobě mincí, zlato automaticky přestane vytvářet faleš, prostituci atd. Nebudou třeba žádná ministerstva proti korupci, která jsou jen zdrojem další prostituce a podvodů.