Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.40

Verš

amūni pañca sthānāni
hy adharma-prabhavaḥ kaliḥ
auttareyeṇa dattāni
nyavasat tan-nideśa-kṛt

Synonyma

amūni — všech těch; pañca — pět; sthānāni — míst; hi — jistě; adharma — bezbožné zásady; prabhavaḥ — podporující; kaliḥ — věk Kali; auttareyeṇa — od syna Uttary; dattāni — předal; nyavasat — prodléval; tat — jím; nideśa-kṛt — nařízeno.

Překlad

Osobnosti Kaliho tak bylo nařízením Mahārāje Parīkṣita, syna Uttary, dovoleno žít na těchto pěti místech.

Význam

Věk Kali tak započal zlatým cejchováním a po celém světě se rozbujela falešnost, požívání omamných látek, porážení zvířat a prostituce a moudřejší část obyvatelstva se snaží zastavit mravní úpadek. Postup, jak možné tento mravní úpadek napravit, je popsán výše, a každý může tohoto návrhu využít.