Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.2.24

Verš

pārthivād dāruṇo dhūmas
tasmād agnis trayīmayaḥ
tamasas tu rajas tasmāt
sattvaṁ yad brahma-darśanam

Synonyma

pārthivāt — z půdy; dāruṇaḥ — dříví; dhūmaḥ — kouř; tasmāt — od toho; agniḥ — oheň; trayī — védské oběti; mayaḥ — vyrobeno z; tamasaḥ — v kvalitě nevědomosti; tu — ale; rajaḥ — kvalita vášně; tasmāt — od toho; sattvam — kvalita dobra; yat — která; brahma — Absolutní Pravda; darśanam — realizace.

Překlad

Dřevo je přeměněná půda, kouř je však lepší než syrové dříví. Oheň je ještě lepší, neboť prostřednictvím ohně lze dosáhnout vyššího poznání (skrze védské oběti). Podobně je vášeň (rajas) lepší než nevědomost (tamas), ale dobro (sattva) je nejlepší, neboť skrze dobro můžeme dojít k realizaci Absolutní Pravdy.

Význam

Výše jsme se již zmínili o skutečnosti, že prostřednictvím oddané služby Osobnosti Božství lze dosáhnout vyproštění z podmíněného života hmotné existence. Zde je dále doložena skutečnost, že člověk, aby mohl být opravdu způsobilý k vykonávání oddané služby Pánu, musí nejprve dosáhnout postavení v kvalitě dobra (sattva). Dostaví-li se však na této vzestupné cestě potíže, pak je pro kohokoliv možné, dokonce i když se nachází v tamasu, dostat se na úroveň sattva-guṇy pod vedením zkušeného duchovního mistra. Upřímný kandidát se z tohoto důvodu musí obrátit na zkušeného duchovního mistra, který ho po vzestupné cestě povede. Zkušený a zplnomocněný duchovní mistr je schopen učedníka vést bez ohledu na výchozí životní postavení — ať už se nachází v tamasu, rajasu nebo v sattvě.

Je tedy velký omyl považovat uctívání jakékoliv kvality nebo podoby za stejně dobré a pokaždé očekávat stejný prospěch. Kromě Viṣṇua jsou veškeré oddělené podoby projeveny v rámci hmotné energie. Podoby jednající v podmínkách hmotné energie nemohou člověku pomoci dosáhnout kvality dobra. A pouze toto postavení umožňuje osvobození z hmotných pout.

Kvalita tamas vládne necivilizovanému životu nižších zvířat. Civilizovaný lidský život, plný vášnivého zaujetí pro různé druhy hmotného prospěchu, je ovládán raja-guṇou. Toto životní stádium přináší náznak realizace Absolutní Pravdy v jistých jemnějších projevech filozofie, umění a kultury s mravními zásadami. Kvalita sattva, která je ještě výš, však už skutečně pomáhá realizovat Absolutní Pravdu. To tedy znamená, že mezi různými druhy uctívání a také mezi výsledky, které udílejí jejich vládnoucí božstva Brahmā, Viṣṇu a Hara, je kvalitativní rozdíl.