Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.2.25

Verš

bhejire munayo ’thāgre
bhagavantam adhokṣajam
sattvaṁ viśuddhaṁ kṣemāya
kalpante ye ’nu tān iha

Synonyma

bhejire — poskytovali službu; munayaḥ — mudrci; atha — takto; agre — v předešlých časech; bhagavantam — Osobnosti Božství; adhokṣajam — Transcendence; sattvam — bytí; viśuddham — nad třemi kvalitami přírody; kṣemāya — pro dosažení konečného prospěchu; kalpante — zaslouží si; ye — ti; anu — následují; tān — ti; iha — v tomto hmotném světě.

Překlad

V předešlých dobách všichni velcí mudrci sloužili Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇovi, neboť On je nad třemi kvalitami hmotné přírody. Uctívali Ho, aby se vyprostili z hmotných podmínek a dosáhli konečného prospěchu. Každý, kdo tyto velké autority následuje, je též hoden vysvobození z hmotného světa.

Význam

Účelem náboženských činností není získat hmotný prospěch nebo pouhou schopnost rozlišit hmotu od ducha. Konečným cílem náboženství je vysvobodit se z pout hmoty a znovu dosáhnout života svobody v transcendentálním světě, kde Nejvyšší Osobou je Osobnost Božství. Zákony náboženství jsou tedy stanoveny přímo Osobností Božství. Kromě mahājanů, autorizovaných zplnomocněnců Pána, nikdo opravdové poslání a účel náboženství nezná. Všichni mahājanové, kterých je celkem dvanáct, také s transcendentální oddaností Pánu slouží. Pro vlastní dobro můžeme tyto mahājany následovat a nakonec tak docílíme nejvyššího prospěchu.