Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.8.12

Verš

na sādhu-vādo muni-kopa-bharjitā
nṛpendra-putrā iti sattva-dhāmani
kathaṁ tamo roṣamayaṁ vibhāvyate
jagat-pavitrātmani khe rajo bhuvaḥ

Synonyma

na — ne; sādhu-vādaḥ — názor učených; muni-kopa — hněvem Kapily Muniho; bharjitāḥ — byli spáleni na prach; nṛpendra-putrāḥ — synové Sagary Mahārāje; iti — tak; sattva-dhāmani — v Kapilovi Munim, jenž je prostoupen kvalitou dobra; katham — jak; tamaḥ — kvalita nevědomosti; roṣa-mayam — projevená formou hněvu; vibhāvyate — může se projevit; jagat-pavitra-ātmani — v tom, jehož tělo dokáže očistit celý svět; khe — v nebi; rajaḥ — prach; bhuvaḥ — zemský.

Překlad

Někdy se říká, že synové krále Sagary byli spáleni na prach ohněm vycházejícím z očí Kapily Muniho. S tímto tvrzením však velcí učenci nesouhlasí, neboť Kapilovo tělo je zcela prostoupené kvalitou dobra, a nemůže tedy projevit kvalitu nevědomosti v podobě hněvu, stejně jako se čisté nebe neznečistí prachem země.