Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.8.11

Verš

sva-śarīrāgninā tāvan
mahendra-hṛta-cetasaḥ
mahad-vyatikrama-hatā
bhasmasād abhavan kṣaṇāt

Synonyma

sva-śarīra-agninā — ohněm vycházejícím z jejich vlastních těl; tāvat — ihned; mahendra — vlivem triků nebeského krále Indry; hṛta-cetasaḥ — byli připraveni o vědomí; mahat — vznešené osoby; vyatikrama-hatāḥ — zničeni svým prohřeškem v podobě urážky; bhasmasāt — proměněni v popel; abhavan — stali se; kṣaṇāt — okamžitě.

Překlad

Zásahem nebeského krále Indry pozbyli Sagarovi synové inteligence a znevážili vznešenou osobnost. Následkem toho z jejich těl vyšlehl oheň a v mžiku shořeli na popel.

Význam

Hmotné tělo je kombinací země, vody, ohně, vzduchu a éteru. Oheň tedy již v těle je a máme praktickou zkušenost, že teplo, které vydává, je někdy větší a jindy menší. Teplo ohně v tělech synů Sagary Mahārāje vzrostlo natolik, že všichni shořeli na popel. Tento nárůst teploty byl následkem jejich nevhodného chování vůči velké osobnosti. Toto neslušné chování se nazývá mahad-vyatikrama. Zabil je oheň z jejich vlastních těl, protože urazili vznešenou osobnost.