Skip to main content

Synonyma

mahendra-adrau
v hornaté zemi zvané Mahendra — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.26
mahendra-bhavanam
palác Indry, nebeského krále — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.8
mahendra-bhavane
sídle nebeského krále — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.9-12
mahendra-maṇi-dāma
náhrdelník z drahokamů indranīlaŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.74
mahendra
zvaná Mahendra — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.30-33
vlivem triků nebeského krále Indry — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.11
mahendra-āsanam
trůn krále Indry — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.14
mahendra-vāham
slona, který je přepravcem Indry — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.10
mahendra-maṇi
drahokamů zvaných mahendra-maṇiŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.168
mahendra-śaile
na Mahéndra-šaile — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.198