Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.8.9-10

Verš

prāg-udīcyāṁ diśi hayaṁ
dadṛśuḥ kapilāntike
eṣa vāji-haraś caura
āste mīlita-locanaḥ
hanyatāṁ hanyatāṁ pāpa
iti ṣaṣṭi-sahasriṇaḥ
udāyudhā abhiyayur
unmimeṣa tadā muniḥ

Synonyma

prāk-udīcyām — na severovýchodní; diśi — straně; hayam — koně; dadṛśuḥ — uviděli; kapila-antike — poblíž Kapilova āśramu; eṣaḥ — tady je; váji- haraḥ — ten, kdo ukradl koně; cauraḥ — zloděj; āste — setrvávající; mīlita- locanaḥ — se zavřenýma očima; hanyatām hanyatām — zabte ho, zabte ho; pāpaḥ — veskrze hříšná osoba; iti — tak; ṣaṣṭi-sahasriṇaḥ — šedesát tisíc Sagarových synů; udāyudhāḥ — pozvedající své zbraně; abhiyayuḥ — přiblížili se; unmimeṣa — otevřel oči; tadā — tehdy; muniḥ — Kapila Muni.

Překlad

Potom na severovýchodní straně uviděli tohoto koně poblíž āśramu Kapily Muniho. “Tady je ten, kdo ukradl našeho koně,” pravili. “Sedí tu se zavřenýma očima. Je to jistě velký hříšník-zabte ho, zabte ho!” S těmito výkřiky Sagarovi synové, kterých bylo celkem šedesát tisíc, pozdvihli své zbraně. Jakmile se k mudrcovi přiblížili, otevřel oči.