Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.16.22

Verš

dharmasya te bhagavatas tri-yuga tribhiḥ svaiḥ
padbhiś carācaram idaṁ dvija-devatārtham
nūnaṁ bhṛtaṁ tad-abhighāti rajas tamaś ca
sattvena no varadayā tanuvā nirasya

Synonyma

dharmasya — zosobnění veškerého náboženství; te — Tebe; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; tri-yuga — Ty, který se projevuješ ve třech věcích; tribhiḥ — třemi; svaiḥ — Svýma; padbhiḥ — nohama; cara-acaram — živé a neživé; idam — tento vesmír; dvija — dvojzrození; devatā — polobozi; artham — v jejich zájmu; nūnam — ovšem; bhṛtam — ochráněni; tat — tyto nohy; abhighāti — ničí; rajaḥ — kvalita vášně; tamaḥ — kvalita nevědomosti; ca — a; sattvena — čistého dobra; naḥ — nám; vara-dayā — udílející veškerá požehnání; tanuvā — Svou transcendentální podobou; nirasya — odežeň.

Překlad

Ó Pane, zosobňuješ veškeré náboženství. Projevuješ se proto ve třech věcích, abys chránil tento vesmír, který sestává z živých a neživých bytostí. Svou milostí, která je z čistého dobra a je původem každého požehnání, laskavě odežeň kvality rajas a tamas ve prospěch polobohů a dvojzrozených.

Význam

Pán je v tomto verši osloven jako tri-yuga neboli ten, který se zjevuje ve třech věcích: Satya, Dvāpara a Tretā-yuze. Nemluví se o Jeho zjevení ve čtvrtém věku, Kali-yuze. Ve védské literatuře je napsáno, že v Kali-yuze přichází jako channa-avatāra, skrytá inkarnace — nezjevuje se jako projevená inkarnace. Ve zbývajících třech yugách ovšem Pán přichází jako projevená inkarnace, a proto je zde osloven jako tri-yuga neboli Pán, který se zjevuje ve třech yugách.

Śrīdhara Svāmī rozebírá význam slova tri-yuga takto: yuga znamená “pár” a tri znamená “tři”. Pán se projevuje jako tři páry v podobě Svých šesti vznešených vlastností neboli tří párů vznešených vlastností. Proto může být osloven jako tri-yuga. Pán je zosobnění náboženských zásad. Ve třech věcích jsou náboženské zásady chráněny třemi aspekty duchovní kultury — odříkáním, čistotou a milosrdností. Pán se nazývá tri-yuga také z tohoto důvodu. Ve věku Kali se tyto tři nutné předpoklady duchovní kultury téměř vytratily, ale Pán je tak laskavý, že i když v Kali-yuze tyto tři základní duchovní vlastnosti chybí, přesto přichází a chrání lidi tohoto věku ve Své skryté inkarnaci jako Pán Caitanya. Pán Caitanya se nazývá “skrytý”, protože i když je Samotný Kṛṣṇa, představuje se jako oddaný Kṛṣṇy, a nikoliv přímo jako Kṛṣṇa. Oddaní se proto modlí k Pánu Caitanyovi, aby odstranil jejich nahromaděnou vášeň a nevědomost, což jsou nejvýznačnější charakteristiky této yugy. Členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se očišťují od kvalit vášně a nevědomosti zpíváním svatého jména Pána, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, jež zavedl Pán Caitanya.

Čtyři Kumārové si byli vědomi svého znečištění kvalitami vášně a nevědomosti, protože chtěli proklít oddané Pána, přestože byli na Vaikuṇṭě. Jelikož věděli o svých slabinách, modlili se k Pánu, aby odstranil jejich přetrvávající vášeň a nevědomost. Tři transcendentální vlastnosti — čistota, odříkání a milosrdnost — jsou vlastnostmi dvojzrozených lidí a polobohů. Ti, kdo nežijí v kvalitě dobra, si tyto tři zásady duchovní kultury nemohou osvojit. V hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsou proto zakázané tři druhy hříšných činností — nedovolený sex, požívání omamných látek a jedení jiného jídla, než je prasādam obětované Kṛṣṇovi. Tyto tři zákazy vycházejí ze zásad odříkání, čistoty a milosrdnosti. Oddaní jsou milosrdní, protože šetří životy nebohých zvířat, a čistí, protože se neznečišťují nežádoucí potravou a zvyky. Odříkání představuje omezený sexuální život. Oddaní, kteří se věnují vědomí Kṛṣṇy, by měli tyto zásady, naznačené v modlitbách čtyř Kumārů, dodržovat.