Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.14.9

Verš

kvacic ca vātyaupamyayā pramadayāroham āropitas tat-kāla-rajasā rajanī-bhūta ivāsādhu-maryādo rajas-valākṣo ’pi dig-devatā atirajas-vala-matir na vijānāti.

Synonyma

kvacit — někdy; ca — také; vātyā aupamyayā — přirovnanou k hurikánu; pramadayā — krásnou ženou; āroham āropitaḥ — zdvižený na klín za účelem sexuálního požitku; tat-kāla-rajasā — momentální vášní v podobě chtivých tužeb; rajanī-bhūtaḥ — temnota noci; iva — jako; asādhu-maryādaḥ — kdo nemá náležitou úctu k vyšším svědkům; rajaḥ-vala-akṣaḥ — oslepený silnými chtivými touhami; api — jistě; dik-devatāḥ — polobozi, kteří ovládají různé strany (například Slunce a Měsíc); atirajaḥ-vala-matiḥ — jehož mysl je přemožena chtíčem; na vijānāti — neví (že svědci všude kolem si všímají jeho nestydatého pohlavního aktu).

Překlad

Někdy podmíněná duše, jakoby oslepená prachem hurikánu, vidí krásu opačného pohlaví, jež se nazývá pramadā. Takto zmatená je vyzdvižena na klín ženy a její zdravé smysly jsou přemoženy silou vášně. Téměř oslepne chtivou touhou a poruší pravidla týkající se pohlavního života. Neví, že svědky této neposlušnosti jsou různí polobozi, a za hluboké noci si užívá nedovoleného sexu, aniž by viděla budoucí trest, který ji očekává.

Význam

V Bhagavad-gītě (7.11) je řečeno: dharmāviruddho bhūteṣu kāmo 'smi bharatarṣabha. Sex je dovolený pouze pro plození dětí, nikoliv pro požitek. Člověk může mít sex, aby zplodil dobrého potomka pro blaho rodiny, společnosti a světa; jinak je sex proti pravidlům a usměrněním náboženského života. Materialista nevěří, že vše v přírodě je řízeno, a neví, že když někdo dělá něco špatného, různí polobozi jsou tomu svědky. Člověk si užívá nedovoleného sexu a kvůli své slepé chtivé touze si myslí, že ho nikdo nevidí, ale tento nedovolený sex po celou dobu sledují zástupci Nejvyšší Osobnosti Božství. Proto je mnoha způsoby trestán. Dnes v Kali-yuze pochází z nedovoleného sexu mnoho těhotenství, která někdy končí potraty. Těmto hříšným činnostem přihlížejí zástupci Nejvyšší Osobnosti Božství, a muž i žena, kteří takovou situaci vytvářejí, budou potrestáni přísnými zákony hmotné přírody (daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā). Nedovolený sex se nikdy nepromíjí a ti, kdo mu holdují, jsou trestáni život za životem. Bhagavad-gītā (16.20) potvrzuje:

āsurīṁ yonim āpannā
mūḍhā janmani janmani
mām aprāpyaiva kaunteya
tato yānty adhamāṁ gatim

“Ó synu Kuntī, život za životem se tyto osoby rodí v démonských životních druzích a nikdy ke Mně nemohou dospět. Postupně klesají do té nejodpornější formy existence.”

Nejvyšší Osobnost Božství nikomu nedovolí jednat proti přísným zákonům hmotné přírody, a proto je nedovolený sex trestán život za životem. Nedovolený sex vytváří těhotenství, a tato nechtěná těhotenství vedou k potratům. Ti, kdo se na tom podílejí, se do těchto hříchů zaplétají natolik, že budou tímtéž potrestáni v příštím životě. I oni v příštím životě vstoupí do lůna matky a budou zabiti stejným způsobem. Všem těmto věcem se můžeme vyhnout tím, že zůstaneme na transcendentální úrovni vědomí Kṛṣṇy. Tak nebudeme páchat hříšné činnosti. Nedovolený sex je vlivem chtivé touhy nejrozšířenější hřích. Ten, kdo se stýká s kvalitou vášně, se zaplétá do utrpení jeden život za druhým.