Skip to main content

Bg. 7.11

Verš

balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu
kāmo ’smi bharatarṣabha

Synonyma

balam — síla; bala-vatām — silných; ca — a; aham — Já jsem; kāma — vášně; rāga — a připoutanosti; vivarjitam — zbavená; dharma-aviruddhaḥ — který není v rozporu s náboženskými zásadami; bhūteṣu — u všech bytostí; kāmaḥ — pohlavní život; asmi — jsem; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší z Bhāratovců.

Překlad

Ó nejlepší z Bhāratovců (Arjuno)! Jsem síla silných, oproštěná od vášně a touhy, a jsem pohlavní život, který není v rozporu s náboženskými zásadami.

Význam

Silný člověk má používat svou sílu k ochraně slabých, nikoliv k agresivním útokům. Pohlavní život je podle náboženských zásad (dharmy) zase určen k plození dětí; nemá sloužit ničemu jinému. Rodiče pak mají povinnost přivést své potomstvo k vědomí Kṛṣṇy.