Skip to main content

Bg. 7.12

Verš

ye caiva sāttvikā bhāvā
rājasās tāmasāś ca ye
matta eveti tān viddhi
na tv ahaṁ teṣu te mayi

Synonyma

ye — všechny tyto; ca — a; eva — jistě; sāttvikāḥ — pod vlivem kvality dobra; bhāvāḥ — stavy bytí; rājasāḥ — pod vlivem kvality vášně; tāmasāḥ — pod vlivem kvality nevědomosti; ca — také; ye — všechny, které; mattaḥ — ze Mě; eva — jistě; iti — takto; tān — tyto; viddhi — věz; na — ne; tu — ale; aham — Já; teṣu — v nich; te — ony; mayi — Moje.

Překlad

Věz, že všechny stavy bytí — ať už na úrovni kvality dobra, vášně či nevědomosti — jsou projevem Mé energie. Z jednoho hlediska jsem vším, ale přitom jsem nezávislý. Nepodléhám kvalitám hmotné přírody; ty jsou naopak částí Mne.

Význam

Všechny hmotné činnosti na světě probíhají pod vlivem tří kvalit hmotné přírody. Tyto kvality jsou emanacemi Nejvyššího Pána, Kṛṣṇy, ale On jim není podroben. Například podle státních zákonů může být občan potrestán, nicméně král, zákonodárce, těmto zákonům nepodléhá. Všechny kvality hmotné přírody — dobro, vášeň a nevědomost, jsou projevy Nejvyššího Pána, Kṛṣṇy, ale Kṛṣṇa není vůči hmotné přírodě v podřízeném postavení. Je tedy nirguṇa — přestože guny, kvality, pocházejí od Něho, neovlivní Ho. To je jedna z neobyčejných vlastností Bhagavāna, Nejvyšší Osobnosti Božství.