Skip to main content

Bg. 14.5

Verš

sattvaṁ rajas tama iti
guṇāḥ prakṛti-sambhavāḥ
nibadhnanti mahā-bāho
dehe dehinam avyayam

Synonyma

sattvam — kvalita dobra; rajaḥ — kvalita vášně; tamaḥ — kvalita nevědomosti; iti — tak; guṇāḥ — kvality; prakṛti — hmotná příroda; sambhavāḥ — tvořící; nibadhnanti — podmiňují; mahā-bāho — ó muži mocných paží; dehe — v tomto těle; dehinam — živou bytost; avyayam — věčnou.

Překlad

Hmotná příroda se skládá ze tří kvalit — dobra, vášně a nevědomosti. Arjuno, bojovníku mocných paží, když věčná živá bytost přijde do styku s přírodou, je těmito kvalitami podmíněna.

Význam

Živá bytost je transcendentální, a nemá tedy s touto hmotnou přírodou nic společného. Jelikož ale začala být podmíněna hmotným světem, jedná pod vlivem tří kvalit hmotné přírody. Podle jejich vlivu mají živé bytosti rozličné druhy těl a jsou nuceny jednat odpovídajícím způsobem. To je příčinou různých podob štěstí a neštěstí.