Skip to main content

Bg. 14.4

Verš

sarva-yoniṣu kaunteya
mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ
tāsāṁ brahma mahad yonir
ahaṁ bīja-pradaḥ pitā

Synonyma

sarva-yoniṣu — ve všech druzích života; kaunteya — ó synu Kuntī; mūrtayaḥ — podoby; sambhavanti — objevují se; yāḥ — které; tāsām — jich všech; brahma — svrchovaný; mahat yoniḥ — zdroj zrození v hmotné podstatě; aham — Já; bīja-pradaḥ — dávající símě; pitā — otec.

Překlad

Ó synu Kuntī, existence všech druhů života je umožněna jejich zrozením v této hmotné přírodě a Já jsem otec dávající símě.

Význam

V tomto verši je přímo uvedeno, že Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, je původním otcem všech živých bytostí. Živé bytosti jsou kombinace hmotné a duchovní přirozenosti. Žijí nejen na této, ale na všech planetách, včetně té, která je nejvýše a na níž sídlí Brahmā. Jsou všude — v zemi, a dokonce i ve vodě a v ohni. Příčinou všech těchto projevení je matka, hmotná příroda, a proces, jímž Kṛṣṇa dává símě. Hmotný svět je oplodněn živými bytostmi, které se v době stvoření objevují v různých podobách, jež odpovídají jejich dřívějším činům.