Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.6.28

Verš

ātyantikena sattvena
divaṁ devāḥ prapedire
dharāṁ rajaḥ-svabhāvena
paṇayo ye ca tān anu

Synonyma

ātyantikena — nadměrný; sattvena — kvalitou dobra; divam — na vyšších planetách; devāḥ — polobozi; prapedire — umístění; dharām — na Zemi; rajaḥ — kvalita vášně; svabhāvena — povahou; paṇayaḥ — člověk; ye — všichni ti; ca — také; tān — jejich; anu — podřízení.

Překlad

Polobozi, kteří mají mimořádně vynikající vlastnosti v kvalitě dobra, pobývají na nebeských planetách, zatímco lidé žijí kvůli své povaze v kvalitě vášně na Zemi ve společnosti nižších životních druhů.

Význam

V Bhagavad-gītě (14.14-15) je řečeno, že ti, kteří velkou měrou vyvinuli vlastnosti v kvalitě dobra, jsou povýšeni na vyšší, nebeský planetární systém a ti, jež podléhají kvalitě vášně, pobývají na středních planetárních systémech — na Zemi a podobných planetách. Ti, kteří jsou zatíženi kvalitou nevědomosti, však klesají na nižší planetární systémy nebo do zvířecí říše. Polobozi jsou vysoce pokročilí v kvalitě dobra, a proto pobývají na nebeských planetách. Níže než lidé jsou zvířata, i když některá se přidružují k lidské společnosti, jako např. krávy, koně, psi atd., kteří jsou zvyklí žít pod ochranou lidí.

Velice důležité v tomto verši je slovo ātyantikena. Rozvojem hmotné kvality dobra může člověk dosáhnout nebeských planet. Kvůli přehnanému rozvoji kvalit vášně a nevědomosti však lidé zabíjí zvířata, která má lidstvo chránit. Ti, kteří se podílejí na zbytečném zabíjení zvířat, nadměrně rozvinuli kvality vášně a nevědomosti a nemají žádnou naději na pokrok ke kvalitě dobra. Je jim předurčeno poklesnout do nižších životních druhů. Planetární systémy se dělí na vyšší a nižší podle úrovně živých bytostí, které na nich žijí.