Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.10.18

Verš

ṣaḍ ime prākṛtāḥ sargā
vaikṛtān api me śṛṇu
rajo-bhājo bhagavato
līleyaṁ hari-medhasaḥ

Synonyma

ṣaṭ — šest; ime — všech těchto; prākṛtāḥ — hmotné energie; sargāḥ — stvoření; vaikṛtān — druhotná stvoření Brahmy; api — také; me — ode mě; śṛṇu — slyš; rajaḥ-bhājaḥ — inkarnace kvality vášně (Brahmy); bhagavataḥ — velice mocného; līlā — zábava; iyam — toto; hari — Nejvyšší Osobnost Božství; medhasaḥ — ten, který má takový mozek.

Překlad

Všechna výše uvedená stvoření jsou dílem vnější energie Pána. Nyní slyš o stvořeních Brahmy, který je inkarnací kvality vášně a který má pro stvoření stejný mozek jako Osobnost Božství.