Skip to main content

Synonyma

līlā-ambujena
hraje si s lotosovým květem — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.21
hari-līlā-amṛtam
nektar Pánových zábav — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.6
līlā-avaloka
laškovnými pohledy — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.13
valgu-gati-līlā-avalokanaiḥ
jež se zvolna pohybují, a tak přitahují srdce každého. — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.7
līlā-avalokanām
laškovný pohled. — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.30
līlā-avatāra
mezi inkarnacemi vĕnujícími se různým zábavám — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.20
božských zjevení Nejvyššího Pána určených k Jeho požitku — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.46
hari-līlā
transcendentální zábavy Pána — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.8
zábav Pána Hariho — Śrīmad-bhāgavatam 12.13.11-12
līlā-kamalam
svůj lotos pro zábavu — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.18
līlā-kathā
vyprávĕní zábav — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.40
līlā-kathāḥ
vyprávění o zábavách — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.18
vyprávĕní o zábavách — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.39
kṛṣṇa-līlā
o zábavách Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.26, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.95
o zábavách Pána Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.54
līlā
dobrodružství — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.18
zábavy — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.34, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.12, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.46, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.27-28, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.265, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.193, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.162, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.109, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.285, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.89, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.3-4, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.177, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.203, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.208, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.309, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.115, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.240, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.104, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.202, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.256, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.201, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.213, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.247, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.383, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.384, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.385, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.395, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.84-85, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.88, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.269, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.270, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.212, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.77
těmito zábavami — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.14
zábava — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.18, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.28
zábavami — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.8, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.138
za účelem zábav — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.37
při hře — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.25
rozvernĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.21-22
hravými — Śrīmad-bhāgavatam 10.32.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.51
hravé — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.29
se svými zábavami — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.27
as Your pastime — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.42-44
tĕchto zábav — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.18
hravých — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.35
jako svoji zábavu — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.37
pro zábavy — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.49
hravým — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.15
līlā-ātapatreṇa
který se během této zábavy stal deštníkem — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.33
vaikuṇṭha-līlā
na zábavy Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.6
līlā-upayikam
právě vhodná pro zábavy — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.12
ātta-līlā-tanoḥ
jehož duchovní tělo se stále věnuje nejrůznějším zábavám — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.20
līlā-tanubhiḥ
různými podobami věnujícími se zábavám — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.34